30/05/2018

Du học tại Pháp

process_FRAN-VI

study abroad FR-VI

CHIPHITHOIGIANHOC TAI UC

QUY TRÌNH ĐƠN XIN NHẬP HỌC TẠI PHÁP

1. Trước lần đăng nhập đầu tiên của bạn:

Thủ tục là gì?

  • 1.1 . Bạn muốn áp dụng cho một cơ sở giáo dục Pháp được liệt kê trên cổng thông tin (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/)
  •  1.2 Bạn là sinh viên trong một chương trình trao đổi đại học và bạn nhận được một email yêu cầu tạo tài khoản trên  Études in France.
  • 1.3  Bạn đã được chấp nhận tại một tổ chức của Pháp không được liệt kê trên cổng thông tin

2. Tạo ứng dụng của bạn

  • Bước 1 – Tạo tài khoản
  • Bước 2 – Điền vào đơn đăng ký của bạn `
  • Bước 3 – Chọn chương trình mà bạn muốn học

3. Gửi ứng dụng của bạn

4. Phí đăng ký

5. Kiểm tra trả lời từ các tổ chức khi bạn đã gửi ứng dụng

6. Tải xuống chứng chỉ Giáo dục tại Pháp

7. Đơn xin thị thực du học: