30/05/2018

Du học Hàn Quốc

process_KO_VI

 
study abroad KO-VI

CHIPHITHOIGIANHOC TAI UC

THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Bước chuẩn bị nhập học

  1. Lựa chọn trường đại học và khoá học  .Truy cập trang web của mỗi trường Đại học tại của đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại
   (Tham khảo: http://www.studyinkorea.go.kr)
  2. Đáp ứng yêu cầu và chuẩn bị tài liệu cho ứng dụng tuyển sinh
  3. Gửi đơn đăng ký và các tài liệu liên quan
  4. Nhận xác nhận nhập cảnh

Tiến trình chuẩn bị nhập cư

 1. Chuẩn bị hồ sơ thị thực(Tra cứu tại đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại
  Truy cập trang web – www.immigration.go.kr)
 2. Nộp đơn xin thị thực
 3. Nhận kết quả thị thực

Thay đổi tình trạng lưu trú

Người nước ngoài phải được phép thay đổi tình trạng lưu trú của họ nếu họ muốn tham gia các hoạt động mới không liên quan hoặc được cho phép đối với trạng thái hiện tại.

chanstay-vi

Thời gian ứng dụng
* Trước khi tham gia hoạt động ngoài trạng thái visa hiện tại
* Trong vòng 30 ngày nếu trạng thái của người nước ngoài đã thay đổi (chỉ người nước ngoài với Ngoại giao/ Nhiệm vụ/ Thoả thuận chính thức trạng thái)
Tài liệu đính kèm
* Đơn xin phép thay đổi trạng thái
* Hộ chiếu
* Thẻ đăng ký quốc tế
* Tài liệu được đính kèm cho mỗi trạng thái
* Lệ phí

Gia hạn lưu trú

Trong trường hợp hết hạn cho phép lưu trú, người nước ngoài sẽ được phép gia hạn lưu trú nếu muốn tiếp tục lưu trú ở Hàn Quốc.

GIAHAN-vi

Thời gian ứng dụng  :Trước khi hết hạn
Tài liệu đính kèm
* Áp dụng giấy phép gia hạn lưu trú
* Hộ chiếu
* Thẻ đăng ký quốc tế (nếu có)
* Tài liệu đính kèm theo trạng thái lưu trú
* Lệ phí